Johnny King Development s.r.o.
Kupecká 10, Nitra 949 01
IČO: 53 445 121
IČ DPH : SK2121375267
zápis v obch. registri:
OR okresného súdu Nitra. oddiel: Sro,
vložka č. 53016/N
konatelia: Radim Kolmaš, M.A., Tomáš Porhajaš, M.A.

Kráľovská cesta 1, Nitra, 949 01

Predajca:
Juraj Činčura
tel č: +421 948 490 950
email: juraj.cincura@re-max.sk

napíšte nám

Partneri
Stavebná firma VACHUT